Min kundvagn

Policyer & Villkor

Försäljningsvillkor for function Products AB

Följande villkor gäller för alla leveranser från function Products AB, om inte annat skriftligen avtalats:


Erbjudande

Erbjudandet gäller endast inom den tid som anges på erbjudandet. Om ingen erbjudandeperiod anges gäller erbjudandet i 1 månad. från erbjudandedatumet. Erbjudandet gäller endast det företag som anges i erbjudandehandlingen. Ett avtal ingås först när orderbekräftelse finns tillgänglig.


Priser

Alla priser är angivna i norska kronor och exkl. moms, expeditionsavgifter, miljöavgifter och frakt. function Products AB förbehåller sig rätten att ändra priset till följd av förändringar i våra inköpspriser, valutaförändringar, samt ändringar i statligt pålagda skatter.

​- För fakturabelopp som understiger 500 SEK tillkommer ett mindre ordertillägg på 100 SEK

​- För köpta varor kommer alla merkostnader från leverantör och transportör att debiteras köparen.


Betalningsvillkor

Betalning ska ske inom 10 dagar från fakturadatum, om inte annat avtalats. Efter förfall beräknas 12,75 % ränta p.a. 

function Products AB kan göra löpande delleveranser och delfakturering.


Leveransvillkor

Om inget annat anges levereras alla varor till DDP (Incoterms 2020) function Products AB:s lager i Spinnerivägen 1, 44 850 Tollerd. Leveranstid anges på orderbekräftelsen. Vid försenad leverans ska köparen underrättas så snart som möjligt. function Products AS tar kan ändras på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

function Products AB ansvarar inte för fel eller förseningar som kan uppstå till följd av fel i installationen av kunden ansvarig för.


Försändelsen är endast försäkrad på köparens begäran och på köparens bekostnad, om inte annat avtalats. En sådan önskan måste meddelas function Products AB skriftligen och i god tid före leverans.


Försäljningsdeposition

function Products AB har en försäljningsdeposition i den sålda varan som säkerhet för köpeskillingen med tillägg för eventuella kostnader och räntekostnader till dess att fakturan har betalats i sin helhet.


Garantibesked

function Products AB kommer att kräva en bankgaranti för projektleveranser för att ge kundkredit.


Klagomål

Vid mottagande av varan är köparen skyldig att inspektera varan och eventuella fel eller defekter ska anmälas till function Products AB inom 7 kalenderdagar.

Klagomålstiden är 12 kalendermånader från leverans. Vi kommer inom denna tidsfrist att byta ut/reparera den vara som efter vårt godkännande visar sig vara defekt till följd av tillverknings- och materialfel. Om varan har reparerats eller ändrats utan vårt medgivande, eller om det visar sig att varan har använts eller installerats felaktigt, avslås reklamationen.


function Products AB täcker upp till 750 SEK i arbetskostnader vid reklamation, förutsatt att detta har avtalats i förväg. Vid köp av produkter avsedda för utomhusbruk täcks endast dokumenterade utgifter som har avtalats i förväg och produktens inköpspris täcks som mest.


function Products AB tar inget ansvar för utgifter för rättelse av skador av något slag till följd av fel i levererad vara. function Products AS ansvarar inte för eventuella fel som rapporteras efter utgången av ovan nämnda tidsfrister. Reklamationsrätten omfattar inte skador till följd av normalt slitage. Försändelser till och från säljaren sker på köparens bekostnad och risk.


Reparera

Reparationer efter reklamationstidens utgång bekostas i sin helhet av köparen, och sker på köparens risk.


Returnera för kredit

Retur av köpta varor kan endast ske med samtycke av function Products ABoch sker på köparens bekostnad och risk. Varorna ska vara i originalskick och i originalförpackning utan skador av något slag. Vid retur ska function Products AB:s retursedel medfölja. Om returformuläret inte bifogas kommer returen inte att behandlas.

Returer accepteras endast för standardvaror i lager. Beställda varor krediteras endast om vår leverantör accepterar retur från oss. Föremål äldre än 3 månader. normalt inte accepteras i gengäld. Retur av varor som har skickats felaktigt av function Products AB kommer att krediteras i sin helhet.


Vid felaktiga beställningar och liknande, där ovanstående krav är uppfyllda, beräknas en returavgift på 20 % av produktens nettopris, med ett minimibelopp på 300 SEK.


Service

Montering, driftsättning och utbildning ingår inte i priset, men kan erbjudas på begäran. En sådan tjänst kan komma att debiteras enligt gällande taxor.


Garanti

function Products AB följer de garantivillkor som ges av tillverkaren/leverantören på de sålda varorna. function Products AB täcker under ingen omständigheter köparens indirekta förlust och/eller följdskada.


Sekretess

Parterna ska inte låta obehöriga få tillgång till information om motpartens tekniska förhållanden, interna företagsförhållanden, affärsanalyser samt företagshemligheter som parterna får kännedom om i samband med avtalet.


Annullering

Inköpsorder kan endast makuleras med function Products AS skriftliga medgivande. Kostnader relaterade till avbeställningen debiteras köparen, minimum 10% av beställningens värde. Avbeställning av beställda varor kan endast accepteras om vår leverantör accepterar avbeställningen.

Tvister som uppstår i samband med beställningen ska avgöras enligt svensk lag. Parterna antar Bergens tingsrätt som plats.


Detta dokument beskriver villkoren som gäller för din användning av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Genom att gå in på eller använda vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor får du inte använda vår webbplats eller våra tjänster.

Följande villkor gäller för din användning av vår webbplats och tjänster:


- Du måste vara minst 18 år gammal eller ha samtycke från din förälder eller vårdnadshavare för att använda vår webbplats och tjänster.

- Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information när du skapar ett konto, köper en produkt eller använder någon av våra tjänster. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för ditt konto och lösenord. Du måste meddela oss omedelbart om du misstänker obehörig åtkomst eller användning av ditt konto.

- Du får inte använda vår webbplats eller tjänster för något olagligt, bedrägligt, skadligt eller stötande syfte. Du får inte bryta mot några tillämpliga lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter när du använder vår webbplats eller tjänster.

- Du får inte störa eller störa driften av vår webbplats eller tjänster, eller försöka få obehörig åtkomst till någon del av vår webbplats eller tjänster, eller någon data, innehåll eller nätverk som är associerat med vår webbplats eller tjänster.

– Du måste respektera oss och andras immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller på annat sätt använda något innehåll på vår webbplats eller tjänster utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd eller tillstånd från respektive ägare. Du får inte använda några varumärken, logotyper eller andra identifierare som tillhör oss eller andra utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd eller tillstånd från respektive ägare.

- Vi förbehåller oss rätten att ändra, stänga av, avsluta eller begränsa din åtkomst till vår webbplats eller tjänster när som helst, av vilken anledning som helst, utan förvarning eller ansvar. Vi förbehåller oss också rätten att ändra, uppdatera eller ta bort allt innehåll på vår webbplats eller tjänster när som helst, av vilken anledning som helst, utan förvarning eller ansvar.

- Vi tillhandahåller vår webbplats och våra tjänster "i befintligt skick" och "som tillgängligt". Vi garanterar inte att vår webbplats eller tjänster kommer att vara oavbrutna, felfria, säkra eller uppfylla dina förväntningar. Vi frånsäger oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående vår webbplats och tjänster, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång och noggrannhet.

- Vi är inte ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador, speciella, exemplariska eller bestraffande skador som uppstår från eller relaterade till din användning av eller oförmåga att använda vår webbplats eller tjänster. Denna begränsning gäller även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för vissa typer av skador, så vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.

- Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, ansvar, skador, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter som härrör från eller relaterar till din användning av eller beteende på vår webbplats eller tjänster. Detta inkluderar men är inte begränsat till anspråk som härrör från ditt brott mot dessa villkor eller tillämpliga lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter.

– Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående din användning av vår webbplats och tjänster. Dessa villkor ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser mellan dig och oss angående din användning av vår webbplats och tjänster. Dessa villkor regleras av lagarna i den stat där vi finns. Eventuella tvister som uppstår från eller relaterade till dessa villkor kommer att vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolarna i den staten.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och information. Vi är inte ansvariga för innehåll, sekretesspraxis eller användningsvillkor på tredje parts webbplatser. Vi stöder, sponsrar eller garanterar inte någon av de produkter, tjänster eller information som finns på dessa webbplatser. Du bör granska policyerna och användarvillkoren för alla webbplatser som du besöker via en länk från denna webbplats. Din användning av en tredjepartswebbplats sker på egen risk och omfattas av villkoren för den webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ta bort alla länkar till andra webbplatser när som helst och utan föregående meddelande.

Kakor är små textfiler som skickas av våra servrar till din dator eller enhet när du kommer åt våra tjänster. De lagras i din webbläsare och skickas senare tillbaka till våra servrar så att vi kan tillhandahålla innehåll i innehållet. Utan kakor skulle det vara en mycket mer avancerad upplevelse att använda webben. Vi använder dem för att minnas dina aktiviteter på vår webbplats. Till exempel din session (så att du inte behöver logga in igen) eller din kundvagn. Kakor används också för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell aktivitet på vår webbplats (sidorna du har besökt), ditt språk och land, vilket gör att vi kan erbjuda dig förbättrade tjänster. Vi använder också kakor för att hjälpa oss att sammanställa information om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden.

Här följer en översikt över de cookies som kan lagras på din enhet när du besöker vår webbplats:

Kategori av cookie Syfte Exempel

Session & Security
(viktigt)

Autentisera användare, skydda användardata och göra det möjligt för webbplatsen att leverera de tjänster som användarna förväntar sig, t.ex. underhålla innehållet i deras varukorg eller tillåta filuppladdningar.

Webbplatsen kommer inte att fungera korrekt om du avvisar eller kasserar dessa kakor.

session_id (Odoo)

Preferenser
(viktigt)

Kom ihåg information om den föredragna utseendet eller beteendet på webbplatsen, såsom ditt föredragna språk eller region.

Din upplevelse kan försämras om du väljer bort dessa kakor, men webbplatsen kommer fortfarande att fungera.

frontend_lang (Odoo)
Interaktionshistorik
(valfritt)

Används för att samla in information om din interaktion med webbplatsen, de sidor du har sett, och eventuella specifika marknadsföringskampanjer som fick dig att besöka webbplatsen.

Vi kanske inte kan ge dig bästa möjliga service om du avvisar dessa cookies, men webbplatsen kommer att fungera.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Reklam och marknadsföring
(valfritt)

Används för att göra annonsering mer engagerande för användare och mer värdefull för publicister och annonsörer, t.ex. för att tillhandahålla mer relevanta annonser när du besöker andra webbplatser som visar annonser eller för att förbättra rapporteringen om annonskampanjernas resultat.

Observera att vissa tjänster från tredje part kan installera ytterligare cookies i din webbläsare för att identifiera dig.

Du kan välja bort en tredje parts användning av cookies genom att besöka Network Advertising Initiative avregistreringssida. Webbplatsen kommer fortfarande att fungera om du avvisar eller kasserar dessa kakor.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analytics
(valfritt)

Förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, via Google Analytics. Läs mer om Cookies för analys och sekretessinformation.

Webbplatsen kommer fortfarande att fungera om du avvisar eller kasserar dessa kakor.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Du kan välja att datorn varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Alla webbläsare är lite olika, så titta i webbläsarens hjälpmeny för att lära dig hur du ändrar dina cookies på rätt sätt.

Vi stöder för närvarande inte Antispårare, eftersom det inte finns någon industristandard för detta.

 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Läggs till i kundvagnen