Min kundvagn
  • CO2
  • Klimataggregat
  • Luftfuktighet
  • Regn / vind
  • Ställdon
  • Temperatur
  • Tillbehör
  • VOC
4 701,00 kr 4701.0 SEK
0% Off
KNX CO2 / VOC Combi Sensor 55, White glossy finish. Version with 2 sensors. Integrated bus coupler.
Combi sensor for measuring the CO2 and mixed gas concentration (VOC), room temperature and relative humidity. Upper and lower threshold value adjustable for each measured value. Integrated room temperature controller (2-point, PI, PWM). Air quality control function adjustable as step/ PI controller for CO2 or VOC sensor. 4 step controllers with 1-bit outputs or 1-byte output with adjustable thresholds. PI controller with externally adjustable setpoint and adjustable control parameters. Air quality lamp function adjustable to CO2 or VOC sensor with 4 colour channels and adjustable 1-bit / scene / RGB or HSV output objects.
Day / night function. Installation in windproof flush-mounted box with supplied support ring. Supply via KNX bus without auxiliary voltage. Integrated bus coupling unit. 3 year warranty.
4 701,00 kr 4701.0 SEK
0% Off
KNX CO2 / VOC Combi Sensor 55, White matt finish. Version with 2 sensors. Integrated bus coupler.
Combi sensor for measuring the CO2 and mixed gas concentration (VOC), room temperature and relative humidity. Upper and lower threshold value adjustable for each measured value. Integrated room temperature controller (2-point, PI, PWM). Air quality control function adjustable as step/ PI controller for CO2 or VOC sensor. 4 step controllers with 1-bit outputs or 1-byte output with adjustable thresholds. PI controller with externally adjustable setpoint and adjustable control parameters. Air quality lamp function adjustable to CO2 or VOC sensor with 4 colour channels and adjustable 1-bit / scene / RGB or HSV output objects.
Day / night function. Installation in windproof flush-mounted box with supplied support ring. Supply via KNX bus without auxiliary voltage. Integrated bus coupling unit. 3 year warranty.
5 085,00 kr 5085.0 SEK
0% Off
CO2-indikator med CO2-sensor, koldioxidsensor. Cala KNX IL CO2 CH är en LED-ljussignal som indikerar luftkvaliteten i rummet. CO2-koncentrationen mäts av den integrerade sensorn och styr färgen på ljusytan. LED-ytan lyser eller blinkar i färgerna grönt, gult eller rött. Cala KNX IL CO2 CH gör dock inte bara koldioxidföroreningarna synliga. Den reglerar även ventilationen via KNX därefter. På vissa ställen är det vettigt att använda ett CO2-rumsmedelvärde för visning och kontroll. För detta ändamål kan Cala KNX IL CO2 CH beräkna ett blandat värde från ett CO2-värde som tas emot via bussen och dess eget värde. KNX-applikationen av enheten erbjuder ytterligare intelligenta funktioner för KNX-systemet: CO2-värdet styr kopplingsutgångarna beroende på gränsvärdet. OCH/ELLER logiska grindar länktillstånd. Värden som tas emot via kommunikationsobjektet jämförs och matas ut i styrvärdeskomparatorn. Cala KNX IL CO2 CH kan även visualisera andra tillstånd i KNX-bussystemet, t.ex. gränsvärdesöverträdelser eller statusmeddelanden. Funktionaliteten motsvarar då den för Cala KNX IL-modellen. CO2-indikatorlampan sätts in i en ram av strömbrytarserien som används i byggnaden och passar därmed sömlöst in i inredningen. Tekniska detaljer och de viktigaste inställnings- och applikationsalternativen för Cala KNX IL CO2 CH finns här med en överblick. https://www.elsner-elektronik.de/en/themes/cala-knx-il-co2-technical-details-and-setting-options
5 085,00 kr 5085.0 SEK
0% Off
CO2-indikator med CO2-sensor, koldioxidsensor. Cala KNX IL CO2 är en LED-ljussignal som indikerar luftkvaliteten i rummet. CO2-koncentrationen mäts av den integrerade sensorn och styr färgen på ljusytan. LED-ytan lyser eller blinkar i färgerna grönt, gult eller rött. Cala KNX IL CO2 gör dock inte bara koldioxidföroreningarna synliga. Den reglerar även ventilationen via KNX därefter. På vissa ställen är det vettigt att använda ett CO2-rumsmedelvärde för visning och kontroll. För detta ändamål kan Cala KNX IL CO2 beräkna ett blandat värde från ett CO2-värde som tas emot via bussen och dess eget värde. KNX-applikationen av enheten erbjuder ytterligare intelligenta funktioner för KNX-systemet: CO2-värdet styr kopplingsutgångarna beroende på gränsvärdet. OCH/ELLER logiska grindar länktillstånd. Värden som tas emot via kommunikationsobjektet jämförs och matas ut i styrvärdeskomparatorn. Cala KNX IL CO2 kan även visualisera andra tillstånd i KNX-bussystemet, t.ex. gränsvärdesöverträdelser eller statusmeddelanden. Funktionaliteten motsvarar då den för Cala KNX IL-modellen. CO2-indikatorlampan sätts in i en 55 mm ram av brytarserien som används i byggnaden och passar därmed sömlöst in i inredningen. Tekniska detaljer och de viktigaste inställnings- och applikationsalternativen för Cala KNX IL CO2 finns här med en överblick. https://www.elsner-elektronik.de/en/themes/cala-knx-il-co2-technical-details-and-setting-options
7 127,00 kr 7127.0 SEK
0% Off
Kombinerad inomhusgivare för KNX med givare för CO2, temperatur, luftfuktighet. Med styrenhet för värme och ventilation. Sensorn KNX AQS/TH-UP gl mäter CO2-koncentration, temperatur och luftfuktighet och beräknar daggpunkten. Givaren kan ta emot externa mätvärden via bussen och bearbeta dem med egna data till övergripande värden (blandade värden, t.ex. rumsmedelvärde). KNX AQS/TH-UP gl ger kopplingsutgångar med justerbara tröskelvärden. Omkopplingsutgångarna och ytterligare kommunikationsobjekt kan länkas samman med OCH- och ELLER-logiska grindar. Dessutom kan en integrerad manövervariabel komparator jämföra och mata ut värden som tas emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer möjliggör styrning av en ventilation (beroende på CO2-koncentration och luftfuktighet) och ett värme-/kylsystem (beroende på temperatur). KNX AQS/TH-UP gl kan avge en varning till bussen så snart området med optimal komfort (enligt DIN 1946) lämnas. Modeller: N° 70625 KNX AQS/TH-UP gl, svart N° 70626 KNX AQS/TH-UP gl, ren vit Leverans utan ram
7 127,00 kr 7127.0 SEK
0% Off
Kombinerad inomhusgivare för KNX med givare för CO2, temperatur, luftfuktighet. Med styrenhet för värme och ventilation. Sensorn KNX AQS/TH-UP gl mäter CO2-koncentration, temperatur och luftfuktighet och beräknar daggpunkten. Givaren kan ta emot externa mätvärden via bussen och bearbeta dem med egna data till övergripande värden (blandade värden, t.ex. rumsmedelvärde). KNX AQS/TH-UP gl ger kopplingsutgångar med justerbara tröskelvärden. Omkopplingsutgångarna och ytterligare kommunikationsobjekt kan länkas samman med OCH- och ELLER-logiska grindar. Dessutom kan en integrerad manövervariabel komparator jämföra och mata ut värden som tas emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer möjliggör styrning av en ventilation (beroende på CO2-koncentration och luftfuktighet) och ett värme-/kylsystem (beroende på temperatur). KNX AQS/TH-UP gl kan avge en varning till bussen så snart området med optimal komfort (enligt DIN 1946) lämnas. Modeller: N° 70625 KNX AQS/TH-UP gl, svart N° 70626 KNX AQS/TH-UP gl, ren vit Leverans utan ram
7 250,00 kr 7250.0 SEK
0% Off
KNX-vägg-/takgivare med temperaturgivare, fuktgivare, CO2-givare, tryckgivare. Med multifunktionsmoduler och logiska grindar. Sensorerna Sewi KNX AQS/TH-D för KNX-bussystemet mäter CO2-koncentrationen i ett rum. De mäter dessutom temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket och beräknar daggpunkten. Sensorn kan ge en varning till bussen så snart komfortfältet, enligt DIN 1946, lämnas. Via bussen kan inomhussensorerna ta emot externa värden och bearbeta det vidare med egna data till ett totalvärde (blandvärde, t.ex. rumsmedelvärde). Alla mätvärden kan användas för styrning av gränsberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionsmoduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, frågar efter ett villkor eller konverterar datapunktstypen. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt luftfuktighet eller CO2-koncentration) och uppvärmning/kyla (efter temperatur). Modeller: nr 70397 Sewi KNX AQS/TH-D sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet, tryck, vit nr 70697 Sewi KNX AQS/TH-D sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet, tryck, kolsvart
7 250,00 kr 7250.0 SEK
0% Off
KNX-vägg-/takgivare med temperaturgivare, fuktgivare, CO2-givare, tryckgivare. Med multifunktionsmoduler och logiska grindar. Sensorerna Sewi KNX AQS/TH-D för KNX-bussystemet mäter CO2-koncentrationen i ett rum. De mäter dessutom temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket och beräknar daggpunkten. Sensorn kan ge en varning till bussen så snart komfortfältet, enligt DIN 1946, lämnas. Via bussen kan inomhussensorerna ta emot externa värden och bearbeta det vidare med egna data till ett totalvärde (blandvärde, t.ex. rumsmedelvärde). Alla mätvärden kan användas för styrning av gränsberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionsmoduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, frågar efter ett villkor eller konverterar datapunktstypen. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt luftfuktighet eller CO2-koncentration) och uppvärmning/kyla (efter temperatur). Modeller: nr 70397 Sewi KNX AQS/TH-D sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet, tryck, vit nr 70697 Sewi KNX AQS/TH-D sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet, tryck, kolsvart
7 426,00 kr 7426.0 SEK
0% Off
KNX taksensor med ljusstyrkesensor, närvarodetektor, temperatursensor, fuktighetssensor, CO2-sensor. Med multifunktionsmoduler och logiska grindar. Sensor Sewi KNX AQS/TH LPr-ljus för KNX-byggnadsbussystemet fångar ljusstyrka och närvaron av personer i rummen och kan använda detta för ljusstyrning. Dessutom mäter Sewi KNX AQS/TH L-Pr-lampan temperatur, luftfuktighet (inklusive beräkning av blandvärde) och CO2-koncentration och beräknar daggpunkten. Alla mätvärden kan användas för styrning av gränsberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionsmoduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, frågar efter ett villkor eller konverterar datapunktstypen. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt CO2-koncentration) och uppvärmning/kyla (enligt temperatur).
7 426,00 kr 7426.0 SEK
0% Off
KNX taksensor med ljusstyrkesensor, närvarodetektor, temperatursensor, fuktighetssensor, CO2-sensor. Med multifunktionsmoduler och logiska grindar. Sensor Sewi KNX AQS/TH LPr-ljus för KNX-byggnadsbussystemet fångar ljusstyrka och närvaron av personer i rummen och kan använda detta för ljusstyrning. Dessutom mäter Sewi KNX AQS/TH L-Pr-lampan temperatur, luftfuktighet (inklusive beräkning av blandvärde) och CO2-koncentration och beräknar daggpunkten. Alla mätvärden kan användas för styrning av gränsberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionsmoduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, frågar efter ett villkor eller konverterar datapunktstypen. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt CO2-koncentration) och uppvärmning/kyla (enligt temperatur).
7 725,00 kr 7725.0 SEK
0% Off
Kombinerad inomhusgivare för KNX med givare för CO2, temperatur, luftfuktighet. Med display/touchknappar, kontroller för värme och ventilation. Sensorn KNX AQS/TH-UP Touch mäter CO2-koncentration, temperatur och luftfuktighet och beräknar daggpunkten. Givaren kan ta emot externa mätvärden via bussen och bearbeta dem med egna data till övergripande värden (blandade värden, t.ex. rumsmedelvärde). KNX AQS/TH-UP Touch har två tryckknappar som kan användas för att ändra omgivningstemperaturen (målvärde), för att växla mellan driftlägen eller som fritt programmerbara busstryckknappar. KNX AQS/TH-UP Touch tillhandahåller omkopplingsutgångar med justerbara tröskelvärden. Omkopplingsutgångarna och ytterligare kommunikationsobjekt kan länkas samman med OCH- och ELLER-logiska grindar. Dessutom kan en integrerad manövervariabel komparator jämföra och mata ut värden som tas emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer möjliggör styrning av en ventilation (beroende på CO2-koncentration och luftfuktighet) och ett värme-/kylsystem (beroende på temperatur). KNX AQS/TH-UP Touch kan avge en varning till bussen så snart området med optimal komfort (enligt DIN 1946) lämnas. Den integrerade displayen visar egna värden och data som tas emot från bussen (t.ex. datum, tid). Huset kompletteras med en ram av kopplingsserien installerad i byggnaden och smälter därmed samman med interiören. Modeller: N° 70620 KNX AQS/TH-UP Touch, ren vit N° 70619 KNX AQS/TH-UP Touch, svart Leverans utan ram
7 725,00 kr 7725.0 SEK
0% Off
Kombinerad inomhusgivare för KNX med givare för CO2, temperatur, luftfuktighet. Med display/touchknappar, kontroller för värme och ventilation. Sensorn KNX AQS/TH-UP Touch mäter CO2-koncentration, temperatur och luftfuktighet och beräknar daggpunkten. Givaren kan ta emot externa mätvärden via bussen och bearbeta dem med egna data till övergripande värden (blandade värden, t.ex. rumsmedelvärde). KNX AQS/TH-UP Touch har två tryckknappar som kan användas för att ändra omgivningstemperaturen (målvärde), för att växla mellan driftlägen eller som fritt programmerbara busstryckknappar. KNX AQS/TH-UP Touch tillhandahåller omkopplingsutgångar med justerbara tröskelvärden. Omkopplingsutgångarna och ytterligare kommunikationsobjekt kan länkas samman med OCH- och ELLER-logiska grindar. Dessutom kan en integrerad manövervariabel komparator jämföra och mata ut värden som tas emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer möjliggör styrning av en ventilation (beroende på CO2-koncentration och luftfuktighet) och ett värme-/kylsystem (beroende på temperatur). KNX AQS/TH-UP Touch kan avge en varning till bussen så snart området med optimal komfort (enligt DIN 1946) lämnas. Den integrerade displayen visar egna värden och data som tas emot från bussen (t.ex. datum, tid). Huset kompletteras med en ram av kopplingsserien installerad i byggnaden och smälter därmed samman med interiören. Modeller: N° 70620 KNX AQS/TH-UP Touch, ren vit N° 70619 KNX AQS/TH-UP Touch, svart Leverans utan ram
7 971,00 kr 7971.0 SEK
0% Off
KNX taksensor med ljusstyrkesensor, närvarodetektor, temperatursensor, fuktsensor, CO2-sensor, trycksensor. Med multifunktionsmoduler och logiska grindar. Sensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr för KNX-byggnadsbussystemet fångar ljusstyrka och närvaron av personer i rummen. Den mäter CO2-koncentrationen, temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket och beräknar daggpunkten. Via bussen kan inomhusgivaren ta emot externa värden på temperatur, luftfuktighet och CO2-koncentration och bearbeta det vidare med egna data till ett totalvärde (blandvärde, t.ex. rumsmedelvärde). Alla mätvärden kan användas för styrning av gränsberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionsmoduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, frågar efter ett villkor eller konverterar datapunktstypen. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt luftfuktighet eller CO2-koncentration) och uppvärmning/kyla (efter temperatur). Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr kan skicka ut en varning till bussen så snart komfortfältet, enligt DIN 1946, lämnas. Modeller: N° 70399 Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet, tryck, ljusstyrka, närvaro, vit Nr 70699 Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet , tryck, ljusstyrka, närvaro, kolsvart
7 971,00 kr 7971.0 SEK
0% Off
KNX taksensor med ljusstyrkesensor, närvarodetektor, temperatursensor, fuktsensor, CO2-sensor, trycksensor. Med multifunktionsmoduler och logiska grindar. Sensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr för KNX-byggnadsbussystemet fångar ljusstyrka och närvaron av personer i rummen. Den mäter CO2-koncentrationen, temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket och beräknar daggpunkten. Via bussen kan inomhusgivaren ta emot externa värden på temperatur, luftfuktighet och CO2-koncentration och bearbeta det vidare med egna data till ett totalvärde (blandvärde, t.ex. rumsmedelvärde). Alla mätvärden kan användas för styrning av gränsberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionsmoduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, frågar efter ett villkor eller konverterar datapunktstypen. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt luftfuktighet eller CO2-koncentration) och uppvärmning/kyla (efter temperatur). Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr kan skicka ut en varning till bussen så snart komfortfältet, enligt DIN 1946, lämnas. Modeller: N° 70399 Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet, tryck, ljusstyrka, närvaro, vit Nr 70699 Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr sensor för CO2, temperatur, luftfuktighet , tryck, ljusstyrka, närvaro, kolsvart
9 676,00 kr 9676.0 SEK
0% Off
KNX pekkontroll med CO2, temperatur- och fuktighetssensor och kontrollfunktioner. Cala Touch KNX har en pekskärm som visar olika display- och kontrollsidor beroende på den individuella konfigurationen. Det finns en sida tillgänglig som visar de aktuella uppmätta värdena, ett menyområde för att justera enhetsinställningar och sidor med touchkontrollelement för intern temperaturkontroll, för ljus (manuell omkoppling eller dimning, RGB, färgtemperatur, Human Centric Lighting), för nyanser eller fönster (manuell drift), för scener och bussinformation. Den integrerade timern och väckarklockan är användbara hjälpare i vardagen. Rumsregulatorn Cala Touch KNX för KNX bussystem mäter olika omgivande klimat. Via bussen kan inomhusgivaren ta emot externa värden och bearbeta dem vidare med egna data till ett totalvärde (blandvärde, t.ex. rumsmedelvärde). Alla uppmätta värden kan användas för styrning av tröskelvärdesberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionella moduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, sökning av ett villkor eller konvertering av datapunktstyp. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt luftfuktighet eller CO2-koncentration) och/eller värme/kyla (enligt temperatur). Cala Touch KNX kompletteras med en ram av brytarserien som används i byggnader, och passar därmed sömlöst in i inredningen. Modeller: nr 70820 Cala Touch KNX AQS/TH, vit med temperatur, luftfuktighet och CO2-sensor nr 70822 Cala Touch KNX AQS/TH, svart med temperatur, fuktighet och CO2-sensor Leverans utan ram
9 676,00 kr 9676.0 SEK
0% Off
KNX pekkontroll med CO2, temperatur- och fuktighetssensor och kontrollfunktioner. Cala Touch KNX har en pekskärm som visar olika display- och kontrollsidor beroende på den individuella konfigurationen. Det finns en sida tillgänglig som visar de aktuella uppmätta värdena, ett menyområde för att justera enhetsinställningar och sidor med touchkontrollelement för intern temperaturkontroll, för ljus (manuell omkoppling eller dimning, RGB, färgtemperatur, Human Centric Lighting), för nyanser eller fönster (manuell drift), för scener och bussinformation. Den integrerade timern och väckarklockan är användbara hjälpare i vardagen. Rumsregulatorn Cala Touch KNX för KNX bussystem mäter olika omgivande klimat. Via bussen kan inomhusgivaren ta emot externa värden och bearbeta dem vidare med egna data till ett totalvärde (blandvärde, t.ex. rumsmedelvärde). Alla uppmätta värden kan användas för styrning av tröskelvärdesberoende kopplingsutgångar. Tillstånd kan länkas via AND-logiska grindar och ELLER-logiska grindar. Multifunktionella moduler ändrar indata efter behov genom beräkningar, sökning av ett villkor eller konvertering av datapunktstyp. Dessutom kan en integrerad manipulerad variabeljämförare jämföra och mata ut variabler som tagits emot via kommunikationsobjekt. Integrerade PI-regulatorer styr ventilation (enligt luftfuktighet eller CO2-koncentration) och/eller värme/kyla (enligt temperatur). Cala Touch KNX kompletteras med en ram av brytarserien som används i byggnader, och passar därmed sömlöst in i inredningen. Modeller: nr 70820 Cala Touch KNX AQS/TH, vit med temperatur, luftfuktighet och CO2-sensor nr 70822 Cala Touch KNX AQS/TH, svart med temperatur, fuktighet och CO2-sensor Leverans utan ram

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Läggs till i kundvagnen